Exempel på tidigare utlysningar (2009-11-10), följ nyhetsbrevet!

 

Forska & Väx(c), Vinnova

Eurostars, Vinnova

Hållbara biobränslen, Vinnova

Integr. storskalig vindkraft, Vinnova

Effect studies and Adap. to climate change, Vinnova

Vinn Mer, Vinnova

Fordons & trafiksäkerhet, Vinnova

Fordonsutveckling, Vinnova

Hållbar Produktionsteknik, Vinnova

Innovationsslussar inom hälso & sjukvården, Vinnova

 

Mikrolån, ALMI

 

Glesbygdsstöd, Länsstyr.

 

Främjande av Biogas eller förnybara gaser, Energimyndigheten

FFI Energi & miljö, Energimyndigheten

Småskalig värmeförsörjning, Energimyndigheten

Elnät med hög andel solceller, Energimyndigheten

Integrering av storskalig vindkraft, Energimyndigheten

Hållbara biobränslen, Energimyndigheten

Reserbidrag USA, Brasilien och Kina, Energimyndigheten

FP7, Energimyndigheten

Miljöteknikprojekt i Indien, Energimyndigheten

Forskarutbyte med Kina inom förnybar energi, Energimyndigheten

 

Demomiljö, Tillväxtverket

 

Swedpartnership, Swedpartnership

 

 

Några som handhar stöd i Sverige 

 

Vinnova,

www.vinnova.se

Tillväxtverket,

www.tillvaxtverket.se

Energimyndigheten

www.energimyndigheten.se

Euro Info Center

www.euroinfo.se

Naturvårdsverket

www.naturvardsverket.se

Länstyrelserna

www.lst.se

Region Skåne

www.skane.se

Almi

www.almi.se

 

 

 

 

Stöd gärna min kampanj

      Tack för din hjälp!

Småföretag

 

Märkligt nog är småföretagen ofta räddningen för samhället i god tider men när det blir sämre tider är det som om småföretagen försvann igen. Då är det plötsligt viktigare än allt annat att rädda storföretagen med jätte bidrag och protektionism som sällan skådats genom tiderna.

 

Själv tror jag det är fel väg att gå. Småföretagen är och förblir min vision om framtiden.

Småföretagen är de som kommer att kunna ge oss

nya jobb

nya storföretag

nya exportmöjligheter

nya miljövänliga lösningar

nya konkurrenskraftiga alternativ

 

en ny framtid .... varför viker dagens politiker sig då för opinionen och storföretagens lobby organisationer? Ja jag tror tyvärr att det är p.g.a. att trycket är för stort och kunskapen om småföretagen för liten.

 

Dagens politiker har aldrig varit småföretagare eller ens varit släkt med en och då har man inte möjlighet att förstå att ett stöd till ett litet företag betyder så oerhört mycket mer än ett stöd till ett stort företag. Potentialen finns här...

 

I Sverige finns närmre en miljon småföretag och kan 10% av dessa få stöd att växa och i genomsnitt bara anställa en person så har vi redan skapat 100.000 nya arbetstillfällen. Det är både fler än vad storföretagen någonsin kan erbjuda och dessutom betydligt tryggare då småföretagare håller kvar i sina anställda på ett annat sätt.

 

De politiker som säger sig ha eller haft ett eget företag typ Mona Sahlin och Göran Ferm lever i en fantasi värld. Att vara företagare är inte samma sak som att försöka smita undan löneskatt genom att ta betalt av partikollegor som företagare istället för som anställd. Att sälja till partiet eller partiets olika organisationer och företag är inte vad jag betreaktar som företagande. Förvisso smart men knappast entreprenöriellt.

 

Jag skulle vilja satsa de 200 miljoner Euro som storföretagen får, på småföretagen och se vilken utväxling det hade fått! Det är mitt mål som småföretgarnas röst i EU. Mer fokus på småföretag och deras tillkomst, tillväxt och export.

 

 

 

Öppna upp EU så att alla kan komma till tals inte bara storföretagens lobby organisationer i samarbete med Svenskt näringsliv som tyvärr också går storföretagens ärende. Den lille företagaren har ingen röst alls i EU... Det måste vi få en ändring på!

 

 

Jag är 2012 invald som ombud för SmåA d.v.s. småföretagarnas A-kassa för min region. Jag svarar dock gärna på frågor och tar även gärna emot Era synpunkter på hur Ni tycker SmåA fungerar och hur det kan bli ännu bättre!

 

Aktuellt tips och råd till företagen 

 

- 10 tips att söka företagsstöd

 

 

Har du andra tips och råd du vill delge så maila Johan Olson så att han kan lyfta dina tips och därmed tillsammans skapa ett bättre klimat för företagen i Sverige och EU.

 

Johan Olson ger löpande ut nyhetsbrev med information om aktuella utlysningar som man kan söka för att utveckla sin verksamhet eller sig själv.

Anmäl dig till detta genom att klicka på nyhetsbrev ovan. Detta är givetvis helt kostnadsfritt och utkommer regelbundet när det finns intressanta nyheter att förmedla.

 

 

Johan Olson © 2012