Exempel på aktuella utlysningar 2011

 

Vinnova

1 sep

Utmaningsdriven innovation

 

15 sep

Säkerhet och krisberedskap - produkt- och tjänstedemonstratorer

 

30 dec

 SMINT 2011

 

 

Tillväxtverket

fram till pengarna är slut

produktutveckling i små företag

 

regionalt investeringsstöd

 

Miljödrivna marknader

 

 

Mistra

Mistra Biotech

 

 

SSF

2 sep

Strategisk mobilitet

 

 

 

 

 

Stöd gärna min kampanj

      Tack för din hjälp!

Nyhetsbrev maj 2011

 

Återigen har jag samlat lite av de utlysningar som är aktuella just nu och som du som företagare kan dra nytta av i det fall du står i begrepp att utveckla din verksamhet ytterligare.

------------------------------------------------------------------------------

 

Varför arbetar du inte på hela marknaden?

 

Många svenska företag arbetar som om marknaden för deras varor och tjänster låg inom Sveriges gränser. Allt utanför verkar krångligt, besvärligt och kanske tom farligt.

Sanningen är att DU FÖRLORAR stora pengar på att inte utnyttja den inre marknaden om du har en produkt eller tjänst som skulle fungera även i andra delar av EU.

Som du säkert vet är jag en stor kritiker av EUs allt mer centraliserade makt med beslutanderätt i allt för många frågor. Men du vet säkert då också att jag är en stor vän av svenskt företagande och att i det ingår min syn på en öppen marknad.

 

Ta vara på den inre marknaden! Den är lika öppen för dig som för alla andra!

 

Sitter du i Göteborg och säljer till Borås eller i Kiruna och säljer till Trelleborg så är det samma sak att sälja till Milano eller Paris!

 

Konkurrenslagarna ger dig samma villkor oavsett till vem eller var i EU du säljer!

 

På dem bara! Stärk Sveriges bytesbalans och öka vår export det vinner vi alla på!

------------------------------------------------------------------------------

 

Söka bidrag/stöd!

 

Jag vill dock noga poängtera att bidrag från den här typen av utlysningar inte är ett sätt att "överleva" en nergång eller ha som ett alternativ till löpande intäkter i sin verksamhet. Tvärt om är det näst intill ett krav att man har en väl fungerande verksamhet innan man skall ens överväga att söka bidrag.

 

Det finns åtskilliga exempel på hur företag sökt stöd och lagt ner hundratals timmar på detta i förhoppningen att bli räddade ur en svår situation eller försöka skaffa lite "extra" pengar. Det fungerar inte!

 

Skall du söka medel bör du ha en verksamhet med minst ett par anställda och en omsättning på ett par miljoner samt varit igång ett tag.

 

Beroende på typ av bidrag/stöd du söker varierar det naturligtvis mycket men skall du börja någonstans med att utveckla din produkt så är det bäst att gå till

produktutveckling i små företag som handhas av Tillväxtverket.

 

Behöver du låna pengar så är det alltid bäst att kontakta din bank eller ALMI i det fall du inte kan få banken med dig p.g.a. brist på säkerhet.

 

Jag vill att du skall förstå att jag ser positivt på alla former av stöd till företags möjligheter att växa och att min något kanske negativa ton i detta stycke inte alls skall verka avskräckande. Jag vill dock att du inte skall lägga tid i onödan som så många andra på saker som ändå är helt meningslöst!

 

Ta kontakt med handläggarna och få verifierat att det verkligen faller innanför eller utanför ramarna innan du sätter dig och lägger ner en massa tid och arbete på ansökan!

 

Passar din idé in så vill jag vara den första att be dig

söka stöd så att ditt företag kan växa!

 

Vi behöver dig och ditt företag för att

Sverige skall kunna blomstra!

------------------------------------------------------------------------------

 

Är du en Bootstrappare?

 

Jag gissar att du tänker vad i all världen är det? Bootstrappare har de flesta aldrig hört talas om och det är inte så märkligt då det är en relativt ny benämning.

 

Trotts det är det något du sannolikt varit under hela din tid som entreprenör och företagare. Bootstrapping är en benämning på det faktum att de flesta av oss företagare och entreprenörer måste finna nya vägar att starta, utveckla och driva våra bolag p.g.a. knappa resurser.

 

Har du t.ex. någon gång valt att inte ta ut full lön, satt kort tid på fakturan till kunden för att snabbt få in pengar, begärt så lång kredit som möjligt hos leverantören eller kanske bett leverantören om möjligheten att få lämna tillbaka varor inom en viss tid.

 

Allt detta och mycket mycket mer ligger inom benämningen Bootstrapping.

 

Så om du någon gång funderat på hur du skall lösa ex.vis likviditetskriser och skapat en okonventionell lösning på det så är du absolut en äkta "bootstrappare"!

 

Välkommen i klubben!

Vill du läsa mer om bootstrapping så maila mig så får du gärna en rapport jag skrivit.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tack för denna gång!

 

Johan Olson

 

I detta nyhetsbrev;

 

- Varför arbetar du inte på hela marknaden?

 

- Söka bidrag/stöd!

 

- Är du en Bootstrappare?

 

 

 

Organisationer som handhar stöd & villkorslån i Sverige 

 

Vinnova,

www.vinnova.se

Tillväxtverket,

www.tillvaxtverket.se

Energimyndigheten

www.energimyndigheten.se

Euro Info Center

www.euroinfo.se

Naturvårdsverket

www.naturvardsverket.se

Länstyrelserna

www.lst.se

Region Skåne

www.skane.se

Almi

www.almi.se

Exportrådet

www.swedishtrade.se

Industrifonden

www.industrifonden.se

Innovationsbron

www.innovationsbron.se

KK-stiftelsen

www.kks.se

Mistra

www.mistra.org

SSF

www.stratresearch.se

 

 

Aktuellt tips och råd till företagen 

 

- 10 tips att söka företagsstöd

 

 

Har du andra tips och råd du vill delge så maila mig så att jag kan lyfta dina tips Tillsammans skapar vi ett bättre klimat för företagen i Sverige och EU.